Online obuka e-računovodstvo

Online obuka e – računovodstvo je obuka za samostalan operativni rad u knjigovodstvu. Nakon završene obuke bićete osposobljeni za rad u knjigovodstvu budućnosti!

Online obuka e – računovodstvo – O obuci

Online obuka e – računovodstvo priprema vas za samostalan rad, tj. Obučava vas za rad na savremenim aplikacijama (e-softver; e-bank, e-porezi, e-centralni registar). A sve to je ono što se očekuje od vas! 

Obukom se postiže odmah primenljivo znanje za rad u bilo kom knjigovodstvenom programu, jer ko zna dokumentaciju i promene zna da u programu: (Evidencija partnera, stranaka, kreiranje analitičkih kartica osnovnih sredstava, obračun zarada, fakturisanje, izrada kalkulacija, čitanje robnih kartica, kartica kupaca i dobavljača; knjiženje nabavke robe, troškova, izlaza robe, izvoza, izvoda; Obrčun PDV i podnošenje poreske prijave PP PDV i POPDV, podnošenje objedinjene poreske prijave  PPP PD;  kreiranje i čitanje zaključnog lista (bruto bilansa) i kontrola sa analitičkom evidencijom.

Online obuka e – računovodstvo – Trajanje

Obuka traje 3 meseca. Uputstva i program dostupni su vam 24 h. u toku trajanja obuke + 1 mesec gratis po završetku obuke. 

Online obuka e – računovodstvo – Cena 

20.000 dinara. Dinamika plaćanja 3 jednake rate 

Online obuka e – računovodstvo – Način rada

Polaznik dobija link lekcijama, vežbama sa uputstvima za rad. Vežbe se dodaju jedna po jedna, po završetu prve i kontroli od strane nastavnika dodaje se nova lekcija i nova vežba.  Po završetku obuke polaznik dobija  uputstva (registracija DOO, podnošenje poreske prijave PPP PD, podnošenje POPDV i PPPDV, podnošenje finansijskih izveštaja).

Online obuka e – računovodstvo – Nastava po segmentima

 1. Evidencija partnera (šifarnik partnera);
 2. Evidencija artikala i usluga (šifarnik artikala);
 3. Evidencija osnovnih sredstava (analitičke kartice osnovnih sredstava);
 4. Evidencija nabavke osnovnih sredstava (ulazni računi za osnovna sredstva);
 5. Evidencija nabavke robe (izrada ulaznih kalkulacija za robu);
 6. Evidencija troškova (ulazni računi – troškova);
 7. Evidencija prodaje robe i usluga (fakturisanje);
 8. Obračun PDV, PDV evidencija (POPDV) i podnošenje prijave PP PDV;
 9. Obračun zarade i podnošenje prijave PPP PD;
 10. Obračun amortizacije osnovnih sredstava;
 11. Knjiga osnovnih sredstava;
 12. Principi knjiženja (primena dvojnog knjigovodstva);
 13. Knjiženje nabavke;
 14. Knjiženje prodaje;
 15. Knjiženje obračuna zarade;
 16. Knjiženje izvoda;
 17. Knjiženje obračunate amortizacije;
 18. Glavna knjiga;
 19. Kontrola glavne knjige sa analitikom;
 20. Bruto bilans – zaključni list.
 21. Izrada bilansa uspeha bilansa stanja i statističkog izveštaja
 22. Izrada poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit

Online obuka e – računovodstvo – Ispit

Ispit se polaže online

Po završetku obuke dobija se sertifiakt o završenoj obuci i dodatak uz sertifikat.

Troškovi po osnovu sertifikata i dodatka uz sertifikat iznose 3.000 dinara plaćanje po završenoj obuci i položenom ispitu. 

Online obuka e – računovodstvo – zašto online?

U svetu je sve više zastupljno poslovanje virutuelnih organizacija (fabrika, trgovina, škola, agencija…). Ovo „virtuelne“ ne znači nestvarne kao što se obično smatra, nego upravo nove stvarne korporacije, ali sasvim drugačije od onoga što mi imamo u našim predstavama. Pobedite svoje predrasude! Prihvatite savremeni metod poslovanja i obezbedite veću efikasnost!