O nama

Agencija za obrazovanje i računovodstvo INSTITUT za e-računovodstvo Finance Team doo je organizacija koja se bavi obrazovanjem – knjigovodstvena škola, obavlja knjigovodstvene usluge, reviziju i kontrolu. Osnovana je 2010. godine. Osnovna delatnost bili su knjigovodstveni i računovodstveni poslovi. U septembru 2014. godine, agencija vrši promenu pravnog sledbeništva – iz frome preduzetnika u privredno društvo. Osnivač  Instituta za e- računovodstvo – Finance Team je Nada Zlatković, diplomirani ekonomista sertifikovani ovlašćeni revizor i stečajni upravnik sa tridesetogodisnjim iskustvom na rukovodećim računovodstvenim pozicijama različitih delatnosti: proizvodnim, spoljnotrgovinskim, finansijskim i Javnim i desetogodisnjim iskustvom na poslovima predavača. Zastupnih Instituta za e-računovodstvo Finance Team je Jelena Bogdanović diplomirani master menadžer, ovlašćeni računovođa sa višegodišnjim iskustvom u oblasti računovodstva kotnrole i edukacije.

Računovođe i autori kurseva i obuke škole FINANCE TEAM Nada Zlatković i Jelena Bogdanović sa zadovoljstvom će preneti na vas prikupljena i stečena znanja na najsvrsishodniji način.
Svi naši saradnici su ljdi od struke i znanja!

Ako iko zna da besprekorno funkcioniše online to smo mi!               

Mi smo spoj mladosti i skustva!

Tome je doprinelo naše višegodišnje iskustvo i neodustajanje od načina online kumunikacije.

Finance Team e-računovodstvo na ovaj način uspešno posluje više od pet godina, kako u online obuci tako i u online vođenju poslovnih knjiga – e-računovodstvo.

Mi smo neko ko računovodstvo gleda temljnije od mnogih drugih. Za nas računovodstvo nije samo prost unos podataka i podnošenje poreskih prijava, već se trudimo da klijentima damo najviše za uložen novac.

To postižemo definisanjem računovodstvog softvera uvek prateći prirodu delatnosti preduzeća, zahteve menadžemta i poslovanja. Na taj način možemo da damo apsolutno sve potrebne informacije  ažurno, tačno i precizno, sagledavajući pri tom celu sliku konkretnog zahteva.

Naš cilj je kvalitet, ne kvintet! 

         Vaše je samo da nam verujete!

Uvek smo željni da vam prenesemo naše iskustvo iz prakse i predočimo kako da unapredite svoje poslovanje u smislu podrške računovodstvu, pa samim tim i menadžmentu.

Školovali smo i iznedrili odlične knjigovođe i imamo najprofesionalniji kadar saradnika ekonomske struke koga odlikuje preciznost, stučnost, odgovornost i stalno usavršavanje. 

Svi naši klijenti uvek mogu da računaju da će dobiti sve primere modela akata – računovodstva, obrasce i upute o propratnoj dokumentaciji koja treba pratiti određenu poslovnu promenu. 

Zahvaljujući našoj kontinuiranoj edukaciji (seninari, treninzi, pretplata na više stručnih blogova i časopisa), obezbeđena je adekvatna primena svih izmena i dopuna Zakona, standarda i mišljenja koji se tiču računovodstvenog evidentiranja poslovnih promena, kao i primena relevantnih poreskih propisa. 

Zahvaljujući našoj kontinuiranoj edukaciji možemo da prihvatimo sve vrste knjigovodstvenih, računovodstvenih, kontrolnih i izveštajnih poslova preduzeća. 

E – računovodstvo – način funkcionisanja – komunikacija 

           Online je jednostavnije!
 • Po potpisivanju ugovora upoznajemo se sa preduzećem, bruto bilansom iz prethodnog perioda i aktima koje je preduzeće do sada donelo, kao i propratnom dokumentacijom i drugim računovodstvenim ispravama koju je vodilo (odluke, pravilnici, zapisnici i sl.)
 • Svakog poslednjeg radnog dana u nedelji (petkom) šaljete nam dokumentaciju putem e-pošte na način kako smo vam to prethodno objasnili;
 • Po dobijanju računovodstvenih isprava vrši se njihova kontrola i knjiženje;
 • Izvode nam šaljete kako u PDF formatu tako i u odgovarajućoj elektronskoj formi (ili se obezbeđuje da dobijemo, pristu e-bank sistemu za preuzimanje izvoda);
 • Na kraju meseca dobijate pregled kompletno sprovedene dokumentacije (ukoliko klijent i agenicja ne rade praralelno u istom programu).
 • Pregled je neophodan kako bi se mesečno izvršila kontrola od strane klijenta da li je kompletna dokumentacija za dati poreski period poslata.
 • Sve podnete poreske prijave (obaveštenja i preglede, sa propratnom dokumentacijom) mesečno se šalju klijentu po podnošenju istih.
 • Klijent se redovno obaveštava o prispelim obavezama za plaćanje (porezi i doprinosi), tako što se nekoliko dana pre obaveze koja treba da bude izmirena klijentu na njegovu mejl adresu pošalju podaci – nalog za plaćanje obaveze koja dospeva.
 • Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju ali se ista šalju isključivo putem mejl-a, nakon čega se sa klijentom po eventualnoj potrebi čujemo.
 • Na kraju godine, vrši se usklađivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvom i klijentu šalju sve potrebne računovodstvene isprave (plan rada komisije za popis, odluke i sl.)  i sve druge neophodne radnje za podnošenje finansijskih izveštaja. 
 • Po podnošenju finansijskih izveštaja klijnetu se šalje bruto bilans za poslovnu godinu, finansijski izveštaji, kartice kupaca, dobavljača, avansa i dnevnik glavne knjige sa karticama (ukoliko klijent ne koristi računovodstveni softver agencije).

 Programi u kojima radimo

 • Saop minimax
 • Calculus

Mišljenja smo da klijent treba biti obavešten o svemu što je računovodstvo sprovelo.

Upoznajmo se!