Kontinuirana edukacija

“ Uspeh se postiže samo radom, samoodricanjem, umećem i strpljivom, dugotrajnom borbom”

O stručnoj praksi

Svim polaznicima  online obuke – E-računovodstvo i knjigovodstvenih kurseva Finance Team obezbeđena je stručna praksa u trajanju od 2 do 4 meseca.

Ovom obukom polaznici stiču dodatne veštine i znanja koja će im pomoći u daljem radu. Stručna praksa funkcioniše tako da polaznici vode knjige realnih preduzeća pomoću video uputstava koje im dodeljuje profesor stručne prakse. Profesor prati njihov rad, komunicira sa polaznicima i vrši kontrolu urađenog posla. U toku same obuke, naši polaznici nauče koliko je samostalnost u ovom poslu od velikog značaja, kako za konkurentnost na tržištu rada, tako i zbog sticanja samopouzdanja.

Stručna praska obavlja se online!

Danas se ovaj posao može obavljati od kuće, nema potrebe za dolaskom u kancelariju kada se danas sve komunikacija sa državnim institucijama, bankama, partnerima većinom obavlja online, uz što veće zahteve da se to postavi kao pravilo. E-pošta, E-prijava i odjava zaposlenih; E-bank; E-programi; E-uprava, E-porezi, E-podnošenje finansijskih izveštaja.

Metode rada

 • Svaki polaznik počinje sa obavljanjem dela poslovanja (jedne operacije) za konkretnu firmu: (od knjiženja nabavke robe i ulaznih računa troškova).
 • Kada se savlada ta operacija polaznik dobija nove zadatke: kontrola urađenog posla (izvoz Knjige primlejnih računa i kontrola svog rada sa konkretnim dokumentima).
 • Narednih meseci poalznik dobija nove zadatke i ovladava novim operacijama (podnošenje elektronskih prijava direktno preko portala e-porezi, obračun zarada, knjiženje primljenih odobranja od dobavljača, knjiženje dnevnih izveštaja, knjiženje izvoda, knjiženje blagajne, obračun naknada zarada, obračun dnevnica za službeno putovanje.
 • Poslednjeg meseca polaznik je spraman da uradi sve operacije koje je pojedinačno radio u prethodnih 3 meseca, tj. spreman je da vodi celokupno poslovanje jedne firme.
 • Svako ima pravo da obuku stručne prakse prekine bez ikakvih obaveza Stručna praksa je omogućena i dobrovoljna!

Šta ćete savladati nakon obavljene stručne prakse:

 • Postupak registracije D.O.O. i preduzetnika;
 • Elektronska prijava i odjava radnika;
 • Izrada ulaznih kalkulacija i fakturisanje
 • Knjiženje nabavke i prodaje robe;
 • Knjiženje ulaznih računa – troškovi;
 • Izvoz knjiga primljenih i izdatih računa i kontrola sa dokumentacijom za dati obračunski period;
 • Knjiženje knjižnih odobrenja i zaduženja;
 • Unos i knjiženje dnevnih izveštaja;
 • Obračun PDV i podnošenje poreske prijave preko portala e-porezi;
 • Obračun zarada i naknada zarada;
 • Podnošenje objedinjene poreske prijave preko portala e-porezi;
 • Vođenje blagajne;
 • Elektronsko knjiženje izvoda  (izvoz izvoda iz e-bankinga i uvoz izvoda u knjigovodstveni program bilans);
 • Obračun i knjiženje putnih troškova;
 • Kontrola kartica sa kupcima i dobavljačima (usaglašavanje stanja).
 • Izrada i podnošenje finansijskih izveštaja Bilans uspeha i Bilans stanja i prija za akontaciono i konačno utvrđivanje poreza na dobit. 

Svim našim polaznicima koji se odluče da otvore svoje agencije ili vode poslovanje u svojoj firmi, stojimo na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice!