E-računovodstvo

Cene pakta

Cena knjigovodstvenog paketa se formira na početku sardnje, utvrđuje se na mesečnom nivou i menja se samo u slučaju povećanja ili smanjenja obima posla, i to u skladu sa prethodnim dogovorom između agencije i klijenta.

I Cene Vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa)

30% popusta za novoosnovana pravna lica 

  1. Preduzeće koje je u sistemu PDV-a : (od 80 Eur),
  2. Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a –  (od 50 Eur),
  3. Nedobitne organizacije .  .  .  .  .  (od 35 eur).
  4. Paušalno oporezovan preduzetnik  sa zaposlenim   .  .  .   .  . .   .   (od 30 Eur).

 

II Cene usluga koje se odnose na obračun zarada i naknada zarada i podnošenje poreskih prijava (bez vođenja celokupnog knjigovodstva klijenta)

Broj zaposlenih Mera Cena Eur
1 – 10 po zaposlenom 4
10 – 100 po zaposlenom 3
više od 100

 

NAPOMENA

U cenovniku su iskazane njaniže cene. Cena može biti veća, i zavisi od poslovanja pravnog lica. Konkretne cene ovih usluga za svakog klijenta preciziraju se po dogovoru, osnovnim ugovorom.