Knjigovodstvo budućnosti

Danas se rad na knjigovodstvenim poslovima promenio. Sve su veći zahtevi tržišta za primenom e-poslovanja. To nas dovodi do potrebe za upoznavanjem i primenom pametnih e-računovodstvenih softwera, e-bank aplikacija, e-poreza. Danas se traži nešto više od samog poznavanja računovodstvenih promena i proste primene računovodstvenih propisa. Danas se traži:

  • Samostalnost u radu;
  • Brzo snalaženje sa dokumentacijom;
  • Snalaženje sa online uputstvima i samostalnost u njihovoj primeni pri izradi novih opracija;
  • Online praćenje izmena i propisa;
  • Poznavanje e-bankinga (plaćanje, kontrola, elektronsko knjiženje izvoda (izvoz i uvoz izvoda banke);
  • Online podnošenje prijava i finansijskih izveštaja (snalaženje na portalima e-porezi; e-uprava; e-centralni registar; posebni informacioni sistem APR);
  • Online komunikacija sa bankama, državnim institucijama i poslovnim pratnerima;

Ukoliko želite da se zaposlite u knjigovodstvenoj agenciji ili firmi na poslovima knjigovodstva, poznavanje ovih poslova daje vam prednost na tržištu rada!

Ukoliko želite da započnete sopstveni posao, poznavanje ovih poslova daje vam prednost nad konkurencijom jer se:

E-računovodstvom postiže!