Knjigovodstveni kursevi Finance Team

Knjigovodstveni kursevi škole FINANCE TEAM kreirani su tako da daju odmah primelnjivo znanje!

Pogledajte utiske polaznka

Knjigovodstveni kursevi – Finance Team su 100% praktični!

  • U svim segmentima gradiva direkno se primenjuju sve izmene propisa koje nastupe u toku trajanja kursa.
  • Svi naši polaznici koji su ranije završili kurs mogu pristupiti materijalim koji se apdejtuju  u skladu sa izmenjenim propisima odmah.

Knjigovodstveni kursevi škole Finance Team vrše celovitu obuku za vođenje poslovnih knjiga, i to  obuku za svaki pojedinačni posao u knjigovodstvu (likvidator, poreski knjigovođa, robni knjigovođa, knjigovođa osnovnih sredstava, knjigovođa obračuna ličnih dohodaka, knjigovođa uvoza i izvoza). To podrazumeva: edukaciju za zakonodavnu i poresku regulativu i primenu regulative kroz izradu poreskih prijava, obračun, izradu i analizu pomoćnih knjiga, plaćanja, spoljnotrgovinsko poslovanje, izradu i analizu glavne knjige i njenu kontrolu sa analitikom (pomoćnim knjigama),izradu i analizu bruto bilansa i finansijskih izveštaja. U ponudi su offline i online kursevi i to:

 

Kontakt za prijavu na online kurseve FINANCE TEAM možete pogledati: Ovde

  • Knjigovodstveni kursevi offline - Samostalni knjigovođa