Naše usluge

Koristimo vrhunsku informacionu tehnologiju priznatih domaćih proizvođača. Naš tim čine vrhunski stručnjaci iz oblasti prava, računovodstva, kontrole i revizije poslovanja. U svom radu smo detaljni i pouzdani na obostrano zadovoljstvo.

Svoje usluge znamo da prilagodimo tako da poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Finance Team E-računovodstvo obavlja za vas sledeće usluge:

 RAČUNOVODSTVENE USLUGE

slika_2_novo

 • Vođenje prostog i dvojnog knjigovodstva;
 • Vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima (po želji klijenta)
 • Sravnjenje kartica sa velikim kupcima i dobavljačima (listing otvorenih stavki),
 • Sravnjenje kartica sa bankama, poreskom upravom i drugim javnim institucijama,
 • Sradnja sa poreskim inspektorima i revizorima;
 • Obračun poreza na dodatu vrednost;
 • Vođenje platnog prometa kroz e-bankig; (Plaćanje, Uvoz i Izvoz izvoda)
 • Knjiženje alternativnih oblika plaćanja (kompenzacije, cesije, asignacije, ugovori o preuzimanju duga);
 • Vođenje blagajne;
 • Obračun zarada i naknada zarada i drugih ličnih primanja;
 • Vođenje poreskih evidencija;
 • Obračun kamata;
 • Robno i finansijsko vođenje veleprodaje;
 • Knjiženje uvoza, izvoza, reexporta
 • Finansijsko vođenje maloprodaje;
 • Popis imovine i obaveza;
 • Izradu i predaju završnog računa;
 • Izradu međugodišnjih bilansa,
 • Razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta.

 ADMINISTRATIVNE USLUGE             

 • Izrada izlaznih računa (magacin veleprodaja, usluge, prefakturisanje usluga)
 • Priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica;
 • Izrada predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva,

OSTALE USLUGE                                

 • Osnivanje udruženja, preduzeća i radnji, pravno sledbeništvo;
 • Priprama dokumentacije za osnivanje preduzeća i radnji (regisracione prijave,osnivački akti, statut)
 • Kreiranje forme Ugovora o kompenzaciji, cesiji, asignaciji, preuzimanje duga,

Finance Team E-računovodstvo za vas može da obavlja kompletno vođenje knjiga, ili pak možete da nam prepustite samo vepđenje određenih delova poslovanja. (alternativni oblici plaćanja, predaja poreskih prijava, obračun zarada i naknada zarada, online komunikacija i saradnja sa Vašim zaposlenima i kontrola njihovog rada).

 PORESKO I POSLOVNO SAVETOVANJE

Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske obaveze na minimum. Naši poreski stručnjaci su u toku sa, uvek promenljivim, kompleksnim pravilima poreske regulative. Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i vodimo ih na putu do uspeha. Kod poreskih kontrola, nastupamo u vaše ime. Svoju kompletnu uslugu dopunjujemo ličnim pristupom do svakog poslovnog partnera. Vaš sagovornik biće stručnjak, ne samo na opštem području računovodstva i rešenja koja se tiču poreza, već će biti u potpunosti upoznat sa vama, vašim preduzećem i specifičnostima poslovanja.

Ukoliko to želite obavljamo kontrolu zaključnog lista i podnetih poreskih prijava na početku naše saradnje.

Za neobavezujuću ponudu pošaljite:  Upitnik

EDUKACIJA

Online kursevi knjigovodstva Finance Team

2016042719313426893