Usluge konsultacija

Imate nedoumice

Iskoristite mogućnost online usluge konsultacija!

Šta su online usluge konsultacija? Postavite svoje pitanje  i mi ćemo vam dati odgovor:

Šta može biti predmet vašeg pitanja?

 1.  Upisani a neuplaćeni kapital;
 2.  Nematerijalna imovina;
 3.  Nekretnine, postrojenja i oprema (nabavka, rashodovanje, prodaja);
 4.  Dugoročni finansijski plasmani;
 5.  Zalihe i stalna sredstava namenjena prodaji;
 6.  Evidentiranje potraživanja, novčanih sredstava i aktivnih vremenskih  razgraničenja;
 7.  Evidentiranje PDV-a;
 8.  Porezi;
 9. Kapital;
 10. Evidentiranje obaveza;
 11. Evidentiranje zarada, naknada zarada obaveza po osnovu zarada i naknada zarada;
 12. Evidentiranje rashoda i prihoda;
 13. Predzaključna i zaključna knjiženjima;
 14. Izrada, kontrola i ponošenjem finansijskih izveštaja.

Kako to funkcioniše?

Jenostavno, definišite predmet pitanja na upitu. Pošaljite ga. Mi ćemo vam odgovoriti u najskorijem roku. Ukoliko nam je potrebno dodatno objašnjenje kotnaktiraćemo vas putem e-pošte i telefonom ako to bude neophodno. Po realizaciji odgovora poslaćemo vam obaveštenje o ceni i predračun za uplatu na ime usluga konsultacija.  

Cena usluge konsultacija

Cena usluge konsultacija zavisi od samog pitanja, odnosno problema i vremena koje je potrebno za izvršenje usluge. Cena takođe zavisi od toga šta klijent želi – оdnosno da li je potrebno pribaviti mišljenje nadležnih organa u vezi sa konkretnim pitanjem. 

Za polaznike kurseva škole Finance Team cena usluge konsultacija  je 15 eur za jedan mesec (ukupno 3 konsultacije u toku meseca, bez obzira na prirodu problema).

Usluge konsultacija