Otvranje firme – Registracija d.o.o.

Postupak Osnivanja Firme – Registrovanje D.O.O.

Cena od 50 eur

Ukoliko se sa nama sklopi ugovor o vođenju poslovnih knjiga na godinu dana cena je umanjena za 50%; za sklopljeni ugovor na 2 godine ova usluga je besplatna!

Usluga obuhvata

 1. Proveru dozvoljenosti naziva firme;

2. Kompletan OSNIVAČKI AKT firme ili Ugovor o osnivanju;

 3. Registracija udela za jednog ili više OSNIVAČA preduzeća;

4. Instrukcije za uplatu uloga ILI OSNIVANJE FIRME BEZ UPLATE ULOGA;

5. Rešenje o registraciji  firme i MATIČNI BROJ FIRME;

6. PIB – poreski broj firme _Potvrda od Poreske Uprave;

7. OP OBRAZAC za overu potpisa Direktora-zastupnika firme;

8. Izrada PEČATA FIRME

9. Podnošenje akontacione prijave poreza na dopit PDP

Osnivanje preduzetnika

Cena od 30 eur

Ukoliko se sa nama sklopi ugovor o vođenju poslovnih knjiga na godinu dana cena je umanjena za 50%; za sklopljeni ugovor na 2 godine ova usluga je besplatna!

Osnivanje udruženja

Cena od 20 eur

Ukoliko se sa nama sklopi ugovor o vođenju poslovnih knjiga na godinu dana cena je umanjena za 50%; za sklopljeni ugovor na 2 godine ova usluga je besplatna!