Online obuka e-računovodstvo – Knjigovodstvo budućnosti

Online obuka e – računovodstvo je obuka za samostalan operativni rad u knjigovodstvu. Nakon završene obuke bićete osposobljeni za rad u knjigovodstvu budućnosti!

Online obuka e – računovodstvo – O obuci

Online obuka e – računovodstvo je obuka za prosto i dvojno knjigovodstvo. Online obuka e – računovodstvo priprema vas za samostalan rad, tj. Obučava vas za rad na savremenim aplikacijama (e-softver; e-bank, e-porezi, e-centralni registar). A sve to je ono što se očekuje od vas! 

Obukom se postiže odmah primenljivo znanje za rad u knjigovodstvenom programu: (Evidencija partnera, stranaka, kreiranje analitičkih kartica osnovnih sredstava, obračun zarada, fakturisanje, izrada kalkulacija, čitanje robnih kartica, kartica kupaca i dobavljača; knjiženje nabavke robe, troškova, izlaza robe, izvoza, izvoda; Obrčun PDV i podnošenje poreske prijave PP PDV, podnošenje objedinjene poreske prijave  PPP PD;  kreiranje i čitanje zaključnog lista (bruto bilansa) i kontrola sa analitičkom evidencijom; kreiranje i čitanje obrasca PK-1 (knjiga prihoda i rashoda).

Online obuka e – računovodstvo – Trajanje

Obuka traje 3 meseca. Uputstva i program dostupni su vam 24 h. u toku trajanja obuke + 1 mesec gratis po završetku obuke. 

Online obuka e – računovodstvo – Cena 

120 Eur, mogućnost plaćanja u 3 jednake rate! 

20% popusta za maturante i studente!

Online obuka e – računovodstvo – Način rada

Polaznik dobija link za pristup programu, lekcije, vežbe i uputstva za rad. Lekcije su u vidu prezentacija (gde je u skraćenoj formi objašnjen zadatak, zakonodavna regulativa i praksa za datu vežbu). Vežbe se dodaju jedna po jedna, po završetu prve i kontroli od strane nastavnika dodaje se nova lekcija i nova vežba.  Svaka vežba pokrivena je tekstualnim uputstvom i video uputsvom gde je objašnjen način rada na konkretnom primeru u vežbi. 

Online obuka e – računovodstvo – Nastava po segmentima

 1. Evidencija partnera (šifarnik partnera);
 2. Evidencija artikala i usluga (šifarnik artikala);
 3. Evidencija osnovnih sredstava (analitičke kartice osnovnih sredstava);
 4. Evidencija nabavke osnovnih sredstava (ulazni računi za osnovna sredstva);
 5. Evidencija nabavke robe (izrada ulaznih kalkulacija za robu);
 6. Evidencija troškova (ulazni računi – troškova);
 7. Evidencija prodaje robe i usluga (fakturisanje);
 8. Obračun PDV i podnošenje prijave PP PDV;
 9. Obračun zarade i podnošenje prijave PPP PD;
 10. Obračun amortizacije osnovnih sredstava;
 11. Knjiga osnovnih sredstava;
 12. Principi knjiženja (primena dvojnog knjigovodstva);
 13. Knjiženje nabavke;
 14. Knjiženje prodaje;
 15. Knjiženje obračuna zarade;
 16. Knjiženje izvoda;
 17. Knjiženje obračunate amortizacije;
 18. Glavna knjiga;
 19. Pregledi u programu;
 20. Kontrola glavne knjige sa analitikom;
 21. Bruto bilans – zaključni list.
 22. Izrada bilansa uspeha i bilansa stanja

Za sticanje dodatnih veština i znanja, svim polaznicima obuke obezbeđena je mogućnost stručne prakse u trajanju od 2 do 4 meseca! 

Opširnije o stručnoj praksi možete pogledti ovde

Online obuka e – računovodstvo – Ispit

Ispit se polaže na programu online

Polaznik dobija 4 zadatka od profesora:

 1. Zadatak – Nova tri dokumenta koja treba da unese u program; 
 2. Zadatak – Obračun PDV;
 3. Zadatak – obračun zarada i podnošenje prijave;
 4. Zadatak – Izlistavanje kartica kupaca, dobavljača, robe. 

Po završetku obuke dobija se sertifiakt o završenoj obuci i dodatak uz sertifikat.

Cena izrade sertifikata je 1.200 dinara plaćanje po završenoj obuci i položenom ispitu. 

Online obuka e – računovodstvo – zašto online?

U svetu je sve više zastupljno poslovanje virutuelnih organizacija (fabrika, trgovina, škola, agencija…). Ovo „virtuelne“ ne znači nestvarne kao što se obično smatra, nego upravo nove stvarne korporacije, ali sasvim drugačije od onoga što mi imamo u našim predstavama. Pobedite svoje predrasude! Prihvatite savremeni metod poslovanja i obezbedite veću efikasnost!