O autoru

Diplomirani sam menadžer,  sa bogatom biografijom iz oblasti  računovodstva. Kao samostalni predavač u Institutu za E-računovodstvo Finance Team doo, aktivno držim obuku za knjigovodstvena zanimanja (Offline i Online kurseve knjigovodstva i stručnu praksu polaznika). Rođena sam 1980. godine u Požarevcu. Završila sam srednju ekonomsku školu Svetozar Miletić u Novom sadu, smer ekonomski tehničar i Master akademske studije Fakulteta za menadžment /F@M/; smer – Strategijski menadžment. SPECIJALISTIČKA I POSEBNA ZNANJA: Sertifikat u zvanju Računovođa 2001. godine i sertifikat u zvanju Ovlašćeni računovođa 2016 godine.

Zaposlenja:

Od 2016. i danas – vlasnik knjigovodstvene agencije – E-računovodstvo 

od 2012 – 2016. –  Institut za e-računovodstvo Finance Team doo na poslovima šefa računovodstva i predavač u obuci kadrova za vođenje knjigovodstva (offline i online obuke), gde i sada radim kao spoljni saradnik. Posebna angažovanja – Aktivno učešće na stvaranju jedinstvene aplikacije za online obuku za poslove knjigovodstva za kurs u zvanju Samostalni knjigovođa i Ovlašćeni knjigovođa. Za tu svrhu napisala sam više postova u oblasti računovodstva: (Računovodstveni aspekt datih i primljenih avansa; Tranzitni promet robe; Roba u tuđem skladištu; Obračun i knjiženje valutnih klauzula i kursnih razlika; Evidencija manjkova i viškova robe; Obračun PDV; Obračun poreske amortizacije; Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda; Obračun i knjiženje finansijskog rezultata; Izrada finansijskih izveštaja, Izrada poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit).

Ranija zaposlenja: 2008-2011. godine – Zaposlena Agrimatco group ”Dipkom” doo na poslovima knjigovodstvenog i komercijalnog referenta – Posebna angazovanja – Uvodjenje i inplementacija knjigovodstvenog i informacionog sistema ”Calculus” za potrebe kompanije, Posebno se ponosim projektovanju delovima programa za : -izrada analiza i izveštaja o prodaji i naplati za potrebe menadžmenta. – Izrada posebnih programa CALCULUS-a u okviru programskog softvera u saradnji sa programerima za potrebe obračuna dodatnih odobrenja i zaduženja kupcima na ime rabata i valutnih klauzula. 2007-2008. godine – Zaposlena u AD Hleb iz Novog Sada u sektoru knjigovodstva i distribucije. 2006-2007. godine – Olimpik doo iz Novog Sada, na poslovima knjigovođe. – Posebno angažovanje: Vođenje kompletnog knjigovodstva i izrada izveštaja i analiza za potrebe menadžmenta. 

Naš tim

Naš tim čine vrhunski stručnjaci iz oblasti Ekonomije i Prava sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim računovodstvenim pozicijama različitih delatnosti: proizvodnim, spoljnotrgovinskim, finansijskim i Javnim i desetogodisnjim iskustvom na poslovima predavača iz oblasti računovodstva.