E-računovodstvo

E-računovodstvo 

Cene pakta

Cena knjigovodstvenog paketa se formira na početku sardnje, utvrđuje se na mesečnom nivou i menja se samo u slučaju povećanja ili smanjenja obima poslovanja.

I Cene Vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa)

30% popusta za novoosnovana pravna lica i preduzetnike

 1. Preduzeće koje je u sistemu PDV-a : mikro preduzeća (od 60 Eur); mala  (od 130 Eur), srednja preduzeća (od 250 Eur); velika društva (od 450 eur).
 2. Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a –  mikro preduzeća (od 40 Eur); mala (od 80 eur)
 3. Nedobitne organizacije .  .  .  .  .  (od 10 eur).
 4. Preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a     .  .  .  .  .  (od 50 Eur).
 5. Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a,    .  .  .  .  .  .  . (od 30 Eur).
 6. Paušalno oporezovan preduzetnik  sa zaposlenim   .  .  .   .  . .   .   (od 10 Eur).
 7. Preduzeće u mirovanju     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . .   .  . . .(10 Eur).

NAPOMENA: U cenu ulazi obračun zarada i podnošenje poreskih prijava za broj zaposlenih koje je firma imala na dan potpisivanja Ugovora. Svako povećanje broja zaposlenih naplaćuje se po cenovniku osnovnih dopunskih usluga.

II Cene osnovnih dopunske usluge

 1. Obračun zarada (po zaposlenom) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  + 3 Eur.
 2. Obračun naknada (bolovanje preko 30 dana, porodiljsko bolovanje) (po zaposlenom).  .  .+5 Eur.
 3. Prijava i odjava radnika (preko portala centralnog registra) (po zaposlenom).  .  .  .  . + 2 Eur.

III Cene ostalih dopunskih, naknadnih i vanrednih usluga

 1. Izrada vanrednog završnog računa na zahtev klijenta (zaključni list plus bilans stanja i bilans uspeha ).  .  .  .  .  .  + 20 Eur – (ukoliko takvi zahtevi nisu bili poznati i nisu ušli u osnovnu ugovorenu cenu).
 2. Izrada i sprovođenje ugovora o preuzimenju duga, cesija, asignacija, kompenzacija  .  .  .  .  .  + 10 Eur (ukoliko takvi zahtevi nisu bili poznati i nisu ušli u osnovnu ugovorenu cenu).
 3. Obračun autorskih honorara, ugovora o delu  i podnošenje prijave.  .  .  .  .  + 10 Eur – (ukoliko takvi zahtevi nisu bili poznati i nisu ušli u osnovnu ugovorenu cenu).
 4. Svi ostali poslovi u dogovoru sa klijentom

NAPOMENA

U cenovniku su iskazane njaniže cene . Cena može biti veća, i zavisi od poslovanja pravnog lica odnosno preduzetnika. Konkretne cene ovih usluga za svakog klijenta preciziraju se osnovnim ugovorom.

 

III Cene usluga koje se odnose na obračun zarada i naknada zarada i podnošenje poreskih prijava (bez vođenja celokupnog knjigovodstva klijenta)

Broj zaposlenih Mera Cena Eur
1 – 10 po zaposlenom 4
10 – 100 po zaposlenom 3
više od 100 po zaposlenom 2